Telefonia fikse më koston më të ulët

 

Perdorimi i teknologjinë më të fundit, me cilësinë më të lartë të zërit, për të ofruar shërbimin e telefonise fikse me kostot më të ulëta. Sistemi i transmetimit gjithashtu siguron rrugën më optimale të sinjalit duke arritur edhe ulje totale të vonesës dhe eliminim të paqartësisë, për tingullin më të pastër. Teknologjitë e reja dhe zhvillimi i industrisë së telekomunikacionit kanë ulur rrënjësisht kostot e komunikimit.

Kompania Cmimi lekë/min me tvsh
Albtelecom fiks 3 lek
Vodafone 20.0 lek
Amc 20.0 lek
Eagle Mobile 21 lek
Plus 34 lek
Greqi fiks 3.32 lek
Greqi celulare 39 lek
Itali fiks 4.5 lek
Itali celularë 52 lek