File Server

Me rritjen e kerkesave per resourse te informacionit (storage Resources) IT administrators duhet te kalonin pengesat komplekse te “storage infrastructure”. Me file server resource manager IT administratoret kane nje vegel te fuqishme  per te kuptuar , kontrolluar dhe menaxhuar informacionin e ruajtur ne serverat e tyre.

 

Duke perdorur FSRM ato mund te vendosin limite ne folder dhe volume, te kontrollojne dokumentat dhe te gjenerojne raporte. Kjo jo vetem qe ndihmon ne monitorimin e resourseve por edhe ndihmon ne planifikimin dhe implementimin e politikave te reja.