Plani shërbimit përfshine :

 
  • Identifikim i thirrjeve hyrëse
  • Identifikim i thirrjeve të humbura
  • Bllokim thirrjesh
  • Rimarrje e numrit të fundit dalës/hyrës
  • Listë e personalizuar e numrave të preferuar