Vizioni juaj eshte kthyer ne realitet, me nje zgjidhje qe ju jep ju nje kontroll dhe pasqyre te qarte te biznesit tuaj dhe aftesine per te bere zgjedhjet e duhura ne permisimin dhe rritjen e fleksibitetit te biznesit.

MC Networking ofron per te gjitha kompanit private dhe entet publike, Implementimin e sistemit MS Dynamics NAV. I gjithe procesi per implementin e kesaj platforme shoqerohet me support dhe realizohet ne perputhje me modulet qe deshirohen te implementohen.

Eksperienca ne disa korporata te rendesishme me implementimin e ketij Software na jep mundesin te jemi me te fleksibel dhe me prane zgjidhjeve te personalizuara qe kerkohen nga Biznesi.

Sistemi NAVISION perfshin nje sere modulesh financiari ku me kryesoret jane:

  1. Moduli Kontabilitetit, (General Ledger, Journal, Cash Reciept, Payment Journals)
  2. Moduli Faturimit, Ofertave dhe porosive (Payables and Receivables)
  3. Moduli Aseteve, (Mbajtja e aseteve sipas dimensioneve dhe perllogaritja amortizimit ne flet kontabel)
  4. Moduli Inventarieve (Transfertat, Mbajtje dhe manaxhim I inventarit)
  5. Moduli Raporteve te zhvilluara sipas kerkesave te klienteve