MyFinance, I realizuar nga teknologjite me moderne te zhvillimit eshte i pajisur me nje nderfaqje te kendshme per windows qe realizon nje funksionalitet sa me te thjeshte. Manualet ne linje, te integruara me kerkesen, garantojne te mesuaren sa me te shpejte dhe te thjeshte te programit.

Te gjitha printimet dhe raportet jane te modifikueshme ne varesi te kerkesave te kompanise.
Te dhenat e gjendura neper arkiva munden te nxirren dhe te shrytezohen nga mjetet me te perhapura te produktivitetit individual dhe te raportimit.

My Finance eshte programi ideal per kompanite e vogla, te mesme dhe te medha qe u duhet te zgjidhin problematika, qofte dhe komplekse, lidhur me kontabilitetin e pergjithshem dhe ate analitik, menaxhim klientesh dhe furnitoresh, depozitimin, prodhimtarine etj.

My Finance eshte nje zgjidhje e rregullueshme, e plote, e re, por mbi te gjitha e besueshme dhe e sigurt. Struktura e rregullueshme dhe e integruar e aplikimit lejon kompanine te implementoj vetem modulet per te cilat ajo ka nevoje.

Me rritjen e kompleksitet te kompanise dhe rritjen e kerkesave te saj, eshte e mundur integrimi I moduleve te tjera per kompanine.

Sistemi mbulon :

  • Procese te menaxhimit te kompanise.
  • Pergjigje sa me fleksibel per cdo kerkese te cdo kompanie.
  • Mundeson dhe informacionet statistikore te nevojshme per te marre vendime strategjike.
  • Mundeson menaxhimin njekohesishte te disa kompanive dhe te disa veprimtarive.
Per te pare prezantimin e sistemit "MY FINANCE" klikoni ketu