Nëpërmjet shërbimit kontroll në kohë reale ne i ofrojmë klientave tanë mundësinë për të kontrolluar permes internetit pa pagesë shtesë në cdo moment të ditës tarifa të detajuara dhe të kontrollueshme si:

  • Numrin e  thirrur
  • Datën
  • Orën
  • Kohë zgjatjen e bisedave të kryera
  • Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer dhe gjithashtu te ndare sipas operatorëve