Procesi kreativ i te shprehurit te ideve per krijimin e logove, fletepalosjeve, broshurave etj ofrohet tek ju nga dizenjuesi yne i talentuar. Kompania jone ofron nje sere sherbimesh ne kete fushe me cmimet me konkuruese. Kjo eshte nje tablo e produkteve qe ne ofrojm bashkangjitur me cmimet perkatese:

Produkti Cmimi duke filluar nga
GUI Design (Web Design) 350 €
Email Template Design 100 €
Logo Design 150 €
Leter me Koke 20 €
Zarfe 30 €
Kalendar 80 €
Certifikata 80 €
Dosje 30 €
Flyer 70 €
Billboard 70 €
Brandim Fasade 120 €
Auto Branding 120 €
Menu 60 €
Cover CD 60 €
Katalog 400 €
Paketime (Amballazhe) 180 €
Cover Libri/Reviste 60 €