Adsl

Oferta 4Mega e disponueshme ne versionin modem ADSL dhe me router Wireless perfshin:

 • Navigim me  shpejtësi (download) deri në 4 Mbps
 • Pa limit trafiku
 • Mbështetje teknike me telefon dhe online ne websiten tone
 • 2 GB hapësirë në email
 • Mbrojtje e avancuar ndaj spam-eve

Oferta 7Mega e disponueshme ne versionin modem ADSL dhe me router Wireless perfshin:

 • Navigim me  shpejtësi (download) deri në 7 Mbps
 • Pa limit trafiku
 • Mbështetje teknike me telefon dhe online ne websiten tone
 • 2 GB hapësirë në email
 • Mbrojtje e avancuar ndaj spam-eve

 

Oferta 14Mega e disponueshme ne versionin modem ADSL dhe me router Wireless perfshin:

 • Navigim me  shpejtësi (download) deri në 14 Mbps
 • Pa limit trafiku
 • Mbështetje teknike me telefon dhe online ne websiten tone
 • 2 GB hapësirë në email
 • Mbrojtje e avancuar ndaj spam-eve