MC Networking me nje angazhim te madhe ne cilesi, i jep nje kenaqesi te madhe klientit duke I garantuar standarte te larta profesionale per ti sherbyer ne zhvillimin e infrastruktures. MC Networking angazhohet plotesisht per te kuptuar nevojat e klientit dhe te arrije ne permbushjen e pritshmerise se kerkesave ne kohe dhe brenda buxhetit.

MC Networking
CEO
Endri Meksi