MC Networking ka mbi 4 vjet eksperience ne ofrimin e nje game te gjere produktesh e sherbimesh te Data Networking dhe Information Communication Technology (ICT) ne te gjithe territorin e Shqiperise. MC Networking ka bashk punuar me sukses ne projekte me shumellojshmeri te gjere grupesh, perfshire ketu : Universitete, institucione shteterore, Banka, ISP, Rregullator Telekomunikacioni, sipermarres, kompani e korporata.

Fale stafit punonjes te perkushtuar me nje fuqi puntore prej 30 vetash, sot MC NETWORKING ka nje game te gjere eksperience te integruar ne Data Networking, Internet Connectivity, Design of Information systems, Operations and Systems Integration of Diverse Solutions. Ekipi yne i stafit teknik eshte me tej i suportuar nga Senior Manager qe kane shume ekperience ne planifikimin strategjik, proceset dhe modelimin e biznesit, menaxhimin e projekteve komplekse te ICT(TIK), manxhimit kontraktual dhe suportit llogjistik.

Me tutje se ekpertiza jone lokale MC Netoworking ka krijuar dhe zhvilluar rrjete te gjera me te tjere partner si Kompani IT dhe Konsultues te pavaruar te cilet ndodhen ne Shqiperi dhe me gjere ne rajon, ne menyre qe kur nevojitet njohuri apo aftesi e caktuar, te angazhohen keta partner dhe konsultues te jashtem ne menyre qe puna te permbyllet me sukses.